ÎNSCRIEREA/REÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ

REÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021 SE DESFĂȘOARĂ ÎN PERIOADA      

25. 05. 2020- 05. 06. 2020

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021

ETAPA I

    08. 06. 2020– 03. 07. 2020

ETAPA A II-A

     20.07. 2020– 10. 08. 2020

Etapa de ajustări

   11. 08. 2020– 31. 08. 2020

Actele necesare înscrierii în învățămîntul preșcolar sunt:

– cererea de înscriere

– copie certificat de naștere copil

– copie C.I. părinte/ tutore/ reprezentant legal

– fișa medicală potrivit reglementarilor în vigoare

– hotărâri judecătorești (dacă este cazul)

            CRITERII GENERALE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ

  • EXISTENŢA UNUI CERTIFICAT MEDICAL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP AL COPILULUI;
  • COPILUL ESTE ORFAN DE AMBII PĂRINŢI SAU PROVINE DE LA O CASĂ DE COPII/CENTRU DE PLASAMENT/PLASAMENT FAMILIAL (SITUAŢIA DOVEDITĂ PRIN DOCUMENTE);
  • COPILUL ESTE ORFAN DE UN SINGUR PĂRINTE  (SITUAŢIA DOVEDITĂ PRIN DOCUMENTE);
  • FRATE/SORĂ CARE SĂ FRECVENTEZE GRĂDINIŢA.

             CRITERII SPECIFICE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR LA GRĂDINIȚĂ

  1. APROPIEREA DE DOMICILIU;
  2. APROPIEREA DE LOCUL DE MUNCĂ AL PĂRINȚILOR;
  3. FRATELE/SORA ESTE ÎNSCRIS/Ă LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GIULVĂZ.

Desfășurarea activității de relații cu publicul se va face doar prin intermediul telefonului/faxului  0256416301 sau e-mail-ului scoalagiulvaz@yahoo.com

DIRECTOR,                                                                          SECRETAR,

PROF. IUGA GABRIELA-TANIA                                       PROF. IOSCHICI FLORENTINA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *