Festival-concurs judeţean: Floare Mândră Timişană

 

Proiect educațional înscris pe CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE

al Inspectoratului Școlar Județean Timiș, poziția 262 Mai 2018, Giulvăz

Festivalul judetean de folclor

Proiect festival

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *